දේශීය

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමකට ආධාර කළ පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් අත්අඩංගුවට

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමකට ආධාර කිරීමේ චෝදනාව මත අනුරාධපුර අපරාධ අංශයට සම්බන්ධ පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රතාශක නියෝජ්‍ය අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?