දේශීය

දරුවන් සඳහා එන්නත්කරණය හෙට සිට

පාසල් ළමුන් එන්නත්කරණ වැඩසටහන යටතේ වයස අවුරුදු 12ත් 19ත් අතර සංකූලතා සහිත දරුවන් සඳහා එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙල හෙට (24) සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇත.

ඒ අනුව කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ දී පළමුවෙන් ළමුන් එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල සඳහන් කර තිබුණී.

අනතුරුව කුරුණෑගල සහ අනුරාධපුරය යන දිස්ත්‍රික්කවල ද එන්නත්කරණ කටයුතු ආරම්භ කරන බව අමාත්‍යයරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් දන්වා තිබුණී.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?