කතානායක සහ අරගලකරුවන් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක්

හෙට දිනයේ වත්මන් ජනාධිපතිවරයාගේ ඉල්ලා අස් වීමෙන් අනතුරුව පිහිටුවිමට නියමිත සර්වපාක්ෂික ආන්ඩුව සහ එහි සැකැස්ම පිළිබදව සාකච්ඡා කිරීමට කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා සහ අරගලකරුවන් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද පස්වරුවේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ පැවැත්වීමට නියමිතයි.

මෙම සාකච්ඡාව සදහා අරගලකරුවන් නියෝජනය කරමින් 25 දෙනෙකුගෙන් යුත් කන්ඩායමක් සහභාගි වීමට නියමිත අතර ඉදිරි ඉදිරි දේශපාලන බලාධිකාරිය කෙසේ විය යුතුදැයි මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇති.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.