අන්තවාදී සංවිධාන 11ක් තහනම් කෙරේ

ත්‍රස්ත්‍රවාදය වැලැක්වීමේ පනත යටතේ අන්තවාදී සංවිධාන 11ක් තහනම් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත. රටතුල සාමය පවත්වාගෙන යාම තහවුරු කිරීමේ

Read more

සහයක රේගු අධිකාරීවරයෙකු අත්අඩංගුවට

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සහයක රේගු අධිකාරීවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ඉන්දුනීසියාවේ සිට ගෙන්වන ලද කරුංකා තොගයක්, ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදිත බව

Read more