ඉන්දියාවෙන් ආ කහ තොගයක් මන්නාරමෙන්

යුද හමුදා බුද්ධි අංශයට ලද තොරතුරකට අනුව සිදුකළ මෙහෙයුමකින් කහ කිලෝග්‍රෑම් 700ක් මන්නාරමේ තන්නිතාලු ප්‍රදේශයෙන් සොයා ගන්නා ලද අතර එම කහ තොගය ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි බෝට්ටුවලින් මුහුදට පා කොට ඇත.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.