තිලීපන් සිහිකළ සිවාජිලිංගම් අත්අඩංගුවට

උපවාසයක දී මියගිය එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජික තිලීපන් සිහිකරමින් සැමරුමක් පැවැත්වීම හේතුවෙන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.කේ. සිවාජිලිංගම් යාපනය කෝපායි හිදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *