විදේශීය

කැනඩාවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය ජෝන් ටර්නර් මිය යයි.

කැනඩාවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය ජෝන් ටර්නර් සිය නිවසේදී  අභාවප්‍රාප්ත වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ජෝන් ටර්නර් 1984 වසරේ කැනඩා‍වේ 17 වන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස තේරී පත් වූ අතර එම ධුරයේ දින 79ක කාලයක් කටයුතු කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?