ලෙබනනයේ නැවතත් පිපිරීමක්

මීට සුළු මොහොතකට පෙර ලෙබනනයේ පිපිරීමක් සිදු වී ඇති බව වාර්තා වේ.

ලෙබනනයේ හෙස්බොල්ලා නුවර මෙම පිපිරීම සිදු වී ඇති අතර මෙම පිපිරීමෙන් මියගිය හෝ තුවාල ලැබූවන් සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් තොරතුරු වාර්තා වී නැත.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.