දේශීය

කළුතර ගම් 5ක් හුදෙකලා කෙරේ

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට අයත් වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගුලවිට උතුර, ගුලවිට දකුණ, වෙදවත්ත, මගුරුමස්විල සහ මාකලාන්දාව යන ග්‍රාමසේවා වසම් 5ක් නැවත දැනුම් දෙනතුරු හුදෙකලා ගම්මාන ලෙස නම්කර ඇති බව කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?