නව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්

නව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා ලෙස කළුබෝවිල ශික්ෂණ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහාතාව පත්කර තිබේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *