හැටන් නගරය හුදෙකලා කෙරේ

පවතින කොවිඩ් 19 වසංගත තත්වය හේතුවෙන් හැටන් ප්‍රදේශය ද සම්පූර්ණයෙන් හුදෙකලා කර ඇති බව කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *