කොරෝනා නැතිවෙනවා නම් මුහුදට වුණත් බිලිවෙන්න සුදානම් – පවිත්‍රා දේවි අමාත්‍යවරිය කියයි.

කළගෙඩි ගංගා වලට දැමිමේ සිද්ධියක් පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය වල පැතිරි යන විවේචන වලට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා දේවි වන්නිආරච්චි මහත්මිය අද (03) පාර්ලිමේන්තුවේදි දැක්වු ප්‍රතිචාරය පහතින්….

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *