දේශීය

විදුලි සැර වැදීමෙන් කාන්තාවක් මරුට

හඟුරන්කෙත පෙතගේපිටිය ප්‍රදේශයේදී විදුලි සැර වැදීමෙන් කාන්තාවක් මිය ගොස් තිබේ.

ඉඩමකට අනවසරයෙන් අදින ලද විදුලි රැහැනක පැටලීමෙන් එම කාන්තාවට විදුලි සැර වැදී ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

එලෙස මියගොස් ඇත්තේ 66 හැවිරිදි පෙතගේපිටිය පල්ලෙබෝවල පදිංචිකාරියකි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?