තවත් කොවිඩ් මරණ 03 ක්

ඊයේ (10) තවත් කොවිඩ් 03 ක් වාර්තා වී ඇත.

මෙලෙස මරණයට පත්ව ඇත්තේ එක් කාන්තාවක් හා පිරිමි පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකි.

ඒ අනුව සමස්ත කොවිඩ් මරණ 232 ක් දක්වා ඉහළ යන ලදි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *