දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 10 ක්

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයෙන් තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 10 දෙනෙකු හඳුනාගත් බව දඹුල්ල නාගරික සෞඛ්‍ය ඒකකය තහවුරු කරයි.

ඒ සමග ආසාදිතයින් සේවය කළ වෙළෙදසැල් 06 ක් වසා දැමීමට පියවර ගෙන ඇත.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *