ගෝලීය නවතම තතු – COVID 19

ලොව පුරා කොවිඩ් වෛරසයට ගොදුරු වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 111,991,957 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

මේ දක්වා වාර්තා වි ඇති සමස්ත ආසාදිතයින්ගෙන් පුද්ගලයින් 87,360,518 දෙනෙක් පූර්ණ  සුවය ලබා ඇත.

ලොව පුරා කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 2,478,837 ක් වාර්තා වී ඇත.

මෙරට කොවිඩ් වෛරස සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 77,999 දෙනෙක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති ආසාදිතයින්ගෙන් පුද්ගලයින් 74,299 දෙනෙක් පූර්ණ සුවය ලබා ඇති අතර තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන වෛරස ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 5,255 ක් වේ.

මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 449 කි.

මේ වන විට ගෝලීය කොවිඩ් දර්ශකයට අනුව ශ්‍රී ලංකාව 89 වන ස්ථානයේ පසුවේ.

COVID – 19 පිළිබඳ මුල් පෙලේ රටවල් කිහිපයක සවිස්තරාත්මක සටහනක් පහතින් දැක්වේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *