කොවිඩ් මරණ 35ක්

කොවිඩ් වෛරසයට ගොදුරු ඊයේ (10) දිනයේ මරණයට පත් පුද්ගල සංඛ්‍යාව 35 ක් බව තහවුරු වී තිබේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *