සමගි ජන බලවේගය කොළඹ වටලයි

අර්බුධවලට විසදුම් ලබා දෙන ලෙස රජයට බලකරමින් සමගි ජන බලවේගය විසින් සංවිධානය අද (15) උද්ඝෝෂණය හේතුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසල දැඩි උණුසුම් තත්ත්වයක් නිර්මාණය වුනා.

විශාල ජන සහභාගිත්වයකින් පැවති මෙම උද්ඝෝෂණය හේතුවෙන් රථවාහන ගමනාගමනය මුළුමනින් පාහේ ඇනහිටියා.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *