ඩොනල් ට්‍රම්ප් 2024 ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වෙන බව ප්‍රකාශයට පත්කරයි

හිටපු ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල් ට්‍රම්ප් 2024දී නැවතත් බලයට පැමිණීම සඳහා සිය ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර එය මැතිවරණයකින් පරාජය වීමෙන් පසු නැවත ධවල මන්දිරයට පැමිණීමට හිටපු එක්සත් ජනපද නායකයෙකු ගත් අතිශය දුර්ලභ උත්සාහයක් බව විචාරකයින් පවසනවා.

පැයකට අධික කාලයක් ගත් ඔහුගේ ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ කතාව බොහෝ දුරට ඔහු තම නායකත්වය ගැන පුරසාරම් දෙඩීමට සහ ජෝ බයිඩන්ගේ ජනාධිපති ධුරයේ පළමු වසර දෙක විවේචනය කිරීමට යොදාගත්තා.

සිය ප්‍රකාශයේදී ට්‍රම්ප් කියා සිටියේ ඉදිරීයේ තිබෙන බැරෑරුම් කර්තව්‍යන් “සාම්ප්‍රදායික අපේක්ෂකයෙකුට” සාක්ෂාත් කරගතහැකි ඒවා නොව, ඔහුගේ ව්‍යාපාරය මෙන් මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවගේ ව්‍යාපාරයක් වෙතින් පමණක් ඉටුකරගත හැකි ඒවා බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *