‘මම අඩකුඹයි’ ඉන්දියාවේදී සම්මාන ලබයි

ඉන්දියාවේ පැවති තුන්වන ජාත්‍යන්තර රංගසේන රංගන උළෙලේදී දේවින්ද වික්‍රමසිංහගේ ‘මම අඩකුඹයි’ නාට්‍ය වෙනුවෙන් ප්‍රථම වරට පිරිනැමෙන “නාට්‍ය ශාස්ත්‍රිය සම්මාන 2023” ගෞරව සම්මානය ලබාදී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *