දෛනික විදුලි කප්පාදුව අවසන්

පසුගිය 17 වන දින කෙරවලපිටිය විදුලි උපපොළේ විදුලි ජනන පද්ධතියේ හටගත් දෝෂයක් හේතුවෙන්  එදින  පැය 8ක පමණ කාලයක් මුළු දිවයිනටම බලපාන පරිදි විදුලිය විසන්ධි කිරිම‌ට විදුලිබල මණ්ඩලය තීරණය කර තිබූ අතර දින ගණනාවක් පුරා කලාප වශයෙන් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට පියවර ගන්නා ලදී.

 හෙට (22) දින  සිට දෛනික විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොවන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති ඉංජිනේරු විජිත හේරත් මහතා පවසයි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.