ජගත් සමන්ත ඇප මත නිදහස් කරයි

ආනවිළුන්දාව “රැම්සා අභය භූමිය” ට අයත් කොටසක් ඉස්සන් වගාව සඳහා අනවසරයෙන් එළිපෙහෙළි කිරීම සම්බන්ධයෙන් පසුගිය 22 වැනිදා අත්අඩංගුවට ගත් ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති ජගත් සමන්තට හලාවත මහේත්‍රාත් අධිකරණය විසින් ඇප ලබා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *