දේශීය

පොඩි ලැසී යළි රිමාන්ඩ් කෙරේ

සංවිධානාත්මක පාතාල සාමාජිකයෙක් ලෙස සැලකෙන ජනිත් මධුශංක හෙවත් “පොඩි ලැසී” ජනපති, ආරක්ෂක ලේකම් සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට මරණ තර්ජනය කළ චෝදනාවලට අනුව ලබන 16 වැනිදා දක්වා නැවත රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?