තවත් ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 11ක් හුදෙකලා කෙරේ

කාත්තන්කුඩි පොලිස් වසම සහ කල්මුණේ ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 11ක් හුදෙකලා කර ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව පහත සඳහන් ප්‍රදේශ නැවත දැනුම් දෙන තුරු හුදෙකලා තත්ත්වයේ පවතී.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *