ඇමති දයාසිරිට කොරෝනා

රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතාහට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී ඇත.

හික්කඩුව ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයකට අමාත්‍යවරයා ඇතුළත් කර ඇති බවද වාර්තා වේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *