රන්ජන්ට එරෙහි නඩු තීන්දුව අද

අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාට එරෙහි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව අද (12) ලබාදීමට නියමිතය.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *