තවත් කොවිඩ් මරණ 04 ක්

ඊයේ (03) තවත් කොවිඩ් මරණ 04 ක් මෙරටින් වාර්තා විය.

මෙලෙස මරණයට පත්ව ඇත්තේ එක් පිරිමි පුද්ගලයෙක් හා කාන්තාවන් තිදෙනෙකි.

ඒ අනුව‌ මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ 332 ක් සිදු වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ තහවුරු කර ඇත.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *