දේශීය

තවත් කොවිඩ් මරණ 07 ක්

ඊයේ (04) තවත් කොවිඩ් මරණ 07 ක් වාර්තා වී ඇත.

මෙලෙස මරණයට පත්ව ඇත්තේ එක් කාන්තාවක් හා පිරිමි පුද්ගලයින් හය දෙනෙකි.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යව 339 ක් දක්වා යන ලදි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?