කොවිඩ් මරණ 43ක්

කොවිඩ් මරණ 43ක් ඊයේ (06) මෙරටින් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ තහවුරු කර තිබේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *