තවත් කොවිඩ් මරණ 44ක්

මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 44ක් ඊයේ (07) වාර්තා වි ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ තහවුරු කර තිබේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *