දේශීය

තවත් කොවිඩ් මරණ 44ක්

මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 44ක් ඊයේ (07) වාර්තා වි ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ තහවුරු කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?