දේශීය

කොවිඩ් මරණ 38ක්

ඊයේ (08) මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 38ක් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ තහවුරු කර තිබේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?