ජනවාරි 23 සිට සංචාරකයින් සඳහා ගුවන්තොටුපොළ සම්පුර්ණයෙන් විවෘත කරනවා – අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග

සංචාරකයින් සඳහා ගුවන්තොටුපොළ ජනවාරි 23 වන දා සිට සම්පුර්ණයෙන් විවෘත කිරීමට තීරණය කර ඇත.

අද (05) කොළඹ දී පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *