බැසිල් රට පනින්න ගත් උත්සාහය වරදී

කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොලේ ඇති මුදල් ගෙවා භාවිතා කළ හැකි මගී සේද මාවත නම් මගී පර්යන්තය හරහා බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා රටින් පිටවීමට ගත් උත්සාහය තුළ ආගමන විගමන නිළධාරීන් තම කාර්යයන්ගෙන් ඉවත්වී විරෝධය පලකර තිබෙනවා.

එම විරෝධයත් සමගින් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතට නැවත හැරී යාමට සිදුවී තිබෙනවා.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.